Основни въпроси

Please go to Help section. It is possible to mine even if you have no mining rigs.
Когато започнете да копаете, вашият хешрейт ще нараства постепенно. Моля изчакайте. Хешрейтът Ви се определя от миньорския пул според броя шерове, който вашите миньорски устройства (работници) подават. Възможно е тази стойност малко да се различава от отчетения хешрейт (от Вашия софтуер за копаене).
PPLNS е колективен пул. Миньорите работят заедно, за да добавят блок. Когато го добавят, възнаграждението се разпределя пропорционално според хешрейта им. При миньорския пул тип SOLO всеки миньор работи самостоятелно. Когато обаче добави блока, той самичък получава възнаграждението в пълен размер.

Сложни въпроси

Данните от трансакциите се записват в блокове. Новите трансакции се обработват от миньори в нови блокове, които се прибавят към края на блоковата верига.
{{ langHardTranslations.faq_complex_answers_2 }}
Зависи от броя на активните миньори. Колкото повече миньори работят в пула, толкова по-висок е хешрейтът и съответно толкова повече блокове се добавят от пула. Обаче колкото повече миньори са активни, толкова по-ниско е заплащането, което ще получите за добавения блок.
Копаенето на блокове е пробабилистично по характер: ако добавите блок по-рано, отколкото това следва да се случи средностатистически, вие имате добър шанс. Ако добавянето на блок е отнело повече време, вие имате малък шанс. В идеалния случай пулът ще добавя блокове при 100% шанс. По-малко от 100% означава, че пулът е с добър шанс. Повече от 100% означава, че пулът е с малък шанс.
Шерът е възможен валиден хеш за блока. Вашите миньорски устройства изпращат шерове до пула, за да удостоверят работата си. Виж тази статия.
2Miners pool gives each miner a static difficulty at which the shares are being submitted. Check this article.