Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Server Share Diff Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví BitcoinZ chính thức hoặc tạo một địa chỉ tại sàn giao dịch mã hóa, ví dụ Tradesatoshi.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia GPU's we recommend miniZ and Funakoshi miners.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: t1h9bVnLydW4dQ6SrMkhvxBSNgGreDXeaxt
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Settings for miniZ Miner:

miniZ.exe --url YOUR_ADDRESS.RIG_ID@btcz.2miners.com:2020 --log --gpu-line --extra

Settings for Funakoshi Miner:

funakoshiMiner.exe --algo 144_5 --pers BitcoinZ --server btcz.2miners.com --port 2020 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: EQUIHASH 144,5
Pool Host: btcz.2miners.com:2020
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x
-pers: BitcoinZ

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: ZHASH
Pool Host: btcz.2miners.com:2020
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

Choose the share difficulty

Share Diff Europe US Asia
1024 btcz.2miners.com:2020

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào